Vertrouwenspersonen

Bij Bestevaer hebben twee leden de rol van vertrouwenspersoon. Een bijzondere taak, want we vinden het ontzettend belangrijk dat iedereen bij ons plezier heeft en zich veilig en gehoord voelt binnen de groep. Dat is soms makkelijker gezegd dan gedaan.

Het kan voorkomen dat er binnen Bestevaer dingen gebeuren die je niet fijn vindt. Denk aan pesten, discriminatie, seksuele intimidatie, vernieling, agressie of machtsmisbruik. Dit zijn vormen van onacceptabel gedrag waardoor je gevoel van plezier en veiligheid binnen Bestevaer drastisch kan afnemen.

Je kan bij de vertrouwenspersonen (of een van hen beiden) altijd terecht voor een luisterend oor of advies bij problemen, of als je op een andere manier iets dwars zit. Ze bieden je een veilige en vertrouwelijke omgeving waarin je je verhaal kwijt kunt en helpen je bij het vinden van mogelijke oplossingen. Ze zijn er voor leden, maar natuurlijk ook voor de ouders van (jonge) leden.

Anna Nysingh

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Anna Nysingh, 36 jaar. Ik ben alweer 26 jaar lid van Impeesa / Bestevaer. Ik ben begonnen als verkenner (Zeemeeuw) en heb daarna verschillende rollen gehad, zoals leiding, kampstaf van Nowaka en secretaris van het groepsbestuur. Na een jaar zonder taak heb ik weer zin om me in te zetten voor onze mooie groep. Doordeweeks ben ik te vinden op het Talencentrum van de Rijksuniversiteit Groningen, waar ik werk als docent Nederlands voor anderstaligen en onderwijscoördinator.

Wouter Both

Vertrouwenspersoon

Mijn naam is Wouter Both. Ik ben 31 jaar oud en al 22 jaar actief bij Bestevaer. Gedurende deze tijd heb ik verschillende rollen vervuld en ervaring opgedaan in het begeleiden en ondersteunen van groepen. Mijn laatste functie binnen Bestevaer was voorzitter van de loodsen, waarin ik verantwoordelijk was voor het coördineren van activiteiten en het aansturen van het team.