Op deze pagina kun je allerlei informatie vinden over Bestevaer.

Ons materiaal is ondergebracht in een stichting:

Stichting Scouting Bestevaer, KvK 41009982

De statuten kun je hier downloaden.

Samen met de 3 andere groepen (De Trekvogels, Tecumseh en Look Wide) op het scoutingeiland vormen we de Stichting Harense Padvinderij, KvK 41009589. Deze stichting beheert de gebouwen en is het contactpunt voor de gemeente.

Onze vereniging:
Zeeverkennersgroep Bestevaer, KvK 01169037

De statuten kun je hier downloaden.

Onze vereniging wordt bestuurd door de groepsraad. Deze bestaat uit leiding en leden van de loodsen. Daarnaast is er ook nog een bestuur. Kijk eens op deze pagina voor de leden van het bestuur.

We zijn aangesloten bij Scouting Nederland met groepsnummer 1321. We vallen onder Regio Groningen en zijn onderdeel van de admiraliteit Berend Botje, wat weer een onderdeel is van de landelijke admiraliteit.

Het huishoudelijk reglement van Scouting Nederland waarnaar onze statuten verwijzen vind je hier.

Kijk ook eens op onze scoutwiki pagina voor onze geschiedenis.

Het adres van ons clubgebouw is Rollematen 4, 9752 XT Haren. Hier kan echter geen post naar toe.

Contact